Osobní údaje:  
   
Jméno:  JUDr. Vojtěch TRAPL
Kontaktní údaje:                             Dr. Trapl a partner advokáti s.r.o. (Ltd.)
Dvorecká 1162/2a, 147 00 Praha 4
URL:  Tel: + 420 222 314 727, + 420 606 602 368 
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., URL: www.trapl.cz 

Země profesního působení:        Česká republika, EU 

Vzdělání a kvalifikace:                  
období:  název organizace, obor studia, získaný titul: 
   
1971

Univerzita Karlova, Praha
JUDr. (Iuris utriusque doctor)
1966/67 Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO)

Profesní zkušenosti:                     
období:   název společnosti, město, vykonávaná pozice:  
   
1990 – 2006 Senior Partner with Dr. Trapl & Partner
Since 2006 Senior Partner with Dr. Trapl a partner advokáti s.r.o
1981 – 2007 and 2016 – 2019 člen předsednictva Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Since 2003 Právnická fakulta UK Praha, katedra mezinárodního práva, externí asistent
(od 2016 do současnosti)  Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, katedra mezinárodního práva, externí asistent

Jazyková vybavenost:
Čestina, Slovenštine, Němčina, Angličtina – A
Francouzština, Ruština – B

[A] – plynulá odborná znalost se schopností vést aktivně ústní jednání a zpracovávat procesní usnesení a nálezy bez jakékoli podpory třetí osoby, [B] – aktivní odborná znalost, avšak v případě zpracovávání rozhodnutí nutná alespoň dílčí podpora třetí osoby, [C] – pasivní znalost se schopností pracovat s listinami v jazyce bez nutností překladu.


Členství v profesních a odborných organizacích:
Česká advokátní komora, Společnost pro mezinárodní právo (International Law Society), Ukrainian Arbitration Association (UAA), Interantional Council for Commercial Arbitration (ICCA)


Zkušenosti s rozhodčím řízení v domácím prostředí (počet sporů):

- předseda senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ✖️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ✖️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ✖️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízení s mezinárodním prvkem:

- předseda senátu:  ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízením podle těchto pravidel:
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ICC, UNCITRAL, VIAC, LCIA, ICAC, ICSID, ASA, Indian Council of Arbitration


Zápis na seznamech (listinách) u těchto stálých rozhodčích institucí:
PRIAC, Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky , VIAC, LCIA, ICAC, ICSID (2008-2014)


Publikační činnost:
Sborníky a publikace
Institucionální a ad hoc rozhodčí řízení v rámci publikace „Práva a povinnosti představenstva a dozorčí rady akciové společnosti“, Verlag Dashöfer, květen 2001;
Komentář „Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu“ k hlavě III, části třetí obchodního zákoníku, v rámci díla „Obchodní zákoník na CD“, Verlag Dashöfer, září 2002;
Komentář k Úmluvě OSN o smlouvě o mezinárodní koupi zboží, Verlag Dashöfer, 2004, část Česká republika a Evropská unie v rámci „Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk“ (12. aktualizace), Verlag Dashöfer, únor 2007;
Publikace Debt Recovery in Europe, Nomos Verlag Heidelberg, prosinec 2007, kolektiv autorů;
Překlad „Glosáře výrazů a zkratek arbitrážního řízení a ADR“, autor Pierre A Karrer, Association suisse de l´arbitrage, publikováno jako tisk Jednoty českých právníků, 2007, 1. vydání ve spolupráci s Rozhodčím soudem Polské obchodní komory, prosinec 2008, 2. vydání Wolters Kluver, Praha, 2020;
„Sbírka příkladů z mezinárodního práva veřejného“ Prof. Dr. Pavel Šturma DrSc. a kol., Scripta Iuridica 8, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, 2009, spoluator;
The current status of protection scope in CR: outlook on the future, Arbitraž i mediacje, Liber Amicorum, Andrzej Tynel, Sad Arbitražowy, Warszawa 2012
Komentář Řádu Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Praha 2015;
Články
„Schadenersatz beim Verkehrsunfall nach dem tschechischem Recht“, Zeitschrift für Verkehrsrecht, strana 397-403, prosinec 2007,
Význam Washingtonské úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (1965), liber amicorum Čestmír Čepelka, Univerzita Karlova, duben 2007,
„Návrh článků doložky nejvyšších výhod jako výsledek kodifikačního úsilí Komise pro mezinárodní právo“, součást sborníku České společnosti pro mezinárodní právo, IFEC, Praha 2009,
„Doložka nejvyšších výhod a současný vývoj judikatury a praxe států“, Liber Amicorum prof. Milan Bakeš, DrSc., Leges, Praha 2009,
Significance of the Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (1965) from the aspect of state responsibility (Liber amicorum Prof. Dr. Čestmír Čepelka, DrSc., Charles University, 2007),
Schadenersatz beim Verkehrsunfall nach dem tschechischem Recht, Zeitschrift für Verkehrsrecht, Zeitschrift für Verkehrsrecht (ZVR, Österreich, December 2007, co-author with Dr. Eva Stránská-Trapl, Pages 397-403),
International Commercial Arbitration - Arbitration in Czech Republic and in EU (actual stage), Liber Amicorum Prof. Dr. Zdeněk Kučera, DrSc., Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 1/2008,
Draft Articles on Most-favoured-nation Clause as a result of the codification work by International Law Commission, Publication of Czech Society of International Law, IFEC, Praha 2009,
The Most Favoured Nation Clause in the light of the codification efforts of the International Law Commission and the present trends of international arbitration adjudication and practice of States, Liber Amicorum prof. Milan Bakeš, DrSc., Leges, Praha 2009,
Jurisdiction of Arbitral tribunal under the Austrian-Czech arbitration clause and Most-Favored –Nation (MFN) clause Czech Yearbook of Public and Private International Law, Volume 2, Prague 2011, (p.217)
Přednášky v zahraničí
Contribution on notice of arbitration, VIAC – UNCITRAL 2008 Conference, Vienna, 13 -14th March, 2008
The current status of protection scope, outlook on the future, 1st Investment Treaty Arbitration Conference 2011 organized by Ministry of Finance of the Czech Republic, Prague, 20-21st October 2011
Thing Big – Bifurcation of the arbitration proceedings – to bifurcate or lot to bifurcate, 2nd Kiev Arbitration Days, Kiev, 16 November 2012