.

       

priac praha

 • dřevo, dřevní hmota, řezivo, konstrukční a obalové materiály na bázi dřeva a dřevěných odpadů;
 • nerostné suroviny včetně upravených rud, nerud a paliv;
 • vláknina, papír a výrobky z papíru;
 • produkty koksovacích pecí a rafinerského zpracování ropy;
 • chemické výrobky a chemická vlákna;
 • konstrukční a obalové materiály na bázi pryže, plastů, skla, keramických hmot a betonu;
 • základní kovy a jejich slitiny včetně hutních výrobků;
 • kovové konstrukční materiály, výrobky z drátů, spojovací materiály, řetězy, armatury, ložiska;
 • odpady a druhotné suroviny;
 • polotovary a výrobky nabízené a poptávané Správou státních hmotných rezerv;
 • polotovary a výrobky zhotovené z níže uvedených surovin a materiálů: dřevo, dřevní hmota, řezivo, konstrukční a obalové materiály na bázi dřeva a dřevěných odpadů, nerostné suroviny včetně upravených rud, nerud a paliv, vláknina, papír a výrobky z papíru, produkty koksovacích pecí a rafinerského zpracování ropy, chemické výrobky a chemická vlákna, konstrukční a obalové materiály na bázi pryže, plastů, skla, keramických hmot a betonu, základní kovy a jejich slitiny včetně hutních výrobků, kovové konstrukční materiály, výrobky z drátů, spojovací materiály, řetězy, armatury, ložiska, odpady a druhotné suroviny;
 • elektrická energie;
 • produkty rostlinné a živočišné výroby, popřípadě produkty vzniklé jejich zpracováním, jakož i výrobky používané v souvislosti s jejich výrobou, přemísťováním, zpracováním nebo prodejem;
 • povolenky na emise skleníkových plynů;
 • zdravotnické materiály.