.

       

priac praha

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Vás tímto informuje, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

 

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze.

 

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze jako správce můžete kontaktovat na adrese:

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze
Holečkova 103/31
150 00 Praha 5
Telefon: +420 607 879 434
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

3. Máte pověřence pro ochranu osobních údajů?

Náš soud nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

4. Z jakého důvodu zpracováváte moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpravidla zpracováváme v souvislosti s rozhodováním sporů na základě rozhodčí smlouvy a dále k plnění zákonných povinností, zejména dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

 

5. Předáváte moje osobní údaje jiným subjektům?

Osobní údaje předáváme rozhodcům a mediátorům, kteří rozhodují či řeší Vaše spory.

 

6. Předáváte osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii, pokud jsou strany, rozhodci nebo mediátoři sporu v Evropské unii.

 

7. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

V tom případě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům,
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné,
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

 

9. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 

10. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něho plnou moc.

 

11. Jak mám tuto žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svoji totožnost.

 

12. Do kdy mi poskytnete odpověď?

Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

 

13.Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

 

14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.