JUDr. Václav Aubrecht
prof. Prof. zw. doc. Dr. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, prof. hon., dr. h. c.                
JUDr. PharmDr. Vladimír Bíba
JUDr. Jan Brodec, Ph.D., LL.M.
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
JUDr. Vladimír Bulinský
Ing. Jaromír Čermák
Mgr. Elena Donátová, LL.M.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
JUDr. Jana Hanzlová
JUDr. Jan Havlíček, Ph.D.
Mgr. Štěpán Holub
JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA
Mgr. Jan Hrazdira
JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M., MCIArb
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
JUDr. Michaela Koblasová, Ph.D.
MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D.
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Mgr. Jan Laifr
Mgr. Bořivoj Líbal
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Mgr. Martin Magál, LL.M. (Cantab)
JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D.
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIARb
Mgr. Tomáš Matějovský
JUDr. Jitka Mothejzíková
JUDr. Petr Mrázek
Mgr. Lenka Novotná, MHA
JUDr. Ing. Miloš OLÍK, Ph.D., LL.M., FCIArb.
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
JUDr. Brigita Pašková
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
JUDr. David Řezníček, Ph.D., LL.M.
Mgr. Dušan Sedláček
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.
JUDr. Petr Jindřich Syrovátko, Ph.D., LL.M.
JUDr. Ing. Václav Školout
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. Vojtěch Trapl
Mgr. Miroslav Uřičar
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
JUDr. Vladana Vališová LL.M
JUDr. Petr Veselý 

 

Pravidla pro zápis na Listinu rozhodců

Rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze může být osoba způsobilá dle zákona o rozhodčím řízení, která prokáže dostatečné znalosti a zkušenosti z oblasti práva rozhodčího řízení. Z toho důvodu je každý kandidát schvalován předsednictvem soudu. Za účelem zajištění kvality rozhodování sporů musí zájemce o zápis absolvovat školení a pohovor. Na zápis na Listinu rozhodců není právní nárok. Zájemce o zápis na Listinu rozhodců zašle soudu spolu s žádostí o zápis profesní životopis, včetně dokumentů osvědčujících pracovní znalost alespoň jednoho světového jazyka.