.

       

priac praha

prof. Prof. zw. doc. Dr. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, prof. hon., dr. h. c.                
JUDr. PharmDr. Vladimír Bíba
Ing. Jaromír Čermák
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
JUDr. Jana Hanzlová
Mgr. Jan Heřmanský
Mgr. Štěpán Holub
JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA
Ing. Václav Hrach, Ph.D.
JUDr. Alice Kluzáková
JUDr. Michaela Koblasová, Ph.D.
JUDr. Petr Koblovský, Ph.D., LL.M.
MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D.
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

Mgr. Jan Laifr
Mgr. Bořivoj Líbal
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Mgr. Martin Magál, LL.M. (Cantab)
Mgr. Daniela Mašková
Mgr. Tomáš Matějovský
JUDr. Jitka Mothejzíková
Mgr. Lenka Novotná, MHA
JUDr. Brigita Pašková
JUDr. David Řezníček, Ph.D., LL.M.
JUDr. Jan Šamlot
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. Vladana Vališová LL.M
JUDr. Petr Veselý   
Mgr. Iva Zothová

 

Pravidla pro zápis na Listinu rozhodců

Rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze může být osoba způsobilá dle zákona o rozhodčím řízení, která prokáže dostatečné znalosti a zkušenosti z oblasti práva rozhodčího řízení. Z toho důvodu je každý kandidát schvalován předsednictvem soudu. Za účelem zajištění kvality rozhodování sporů musí zájemce o zápis absolvovat školení a pohovor. Na zápis na Listinu rozhodců není právní nárok. Zájemce o zápis na Listinu rozhodců zašle soudu spolu s žádostí o zápis profesní životopis, včetně dokumentů osvědčujících pracovní znalost alespoň jednoho světového jazyka.