.

       

priac praha

 
INTERNATIONAL ARBITRATION COURT IN PRAGUE
OF THE CZECH COMMODITY EXCHANGE KLADNO
 

 

Mezinárodní rozhodčí soud v Praze při Českomoravské komoditní burze Kladno

Řešíme spory z domácích i mezinárodních obchodů s komoditami
a souvisejících pohledávek

 

Stálý rozhodčí soud se sídlem v Praze

zřízený na základě zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách
v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení


flexibilita         důvěrnost         odbornost         nestrannost  


Šetřete při řešení sporů čas i peníze

 

Podpora a partnerství PRIAC s klíčovými průmyslovými svazy ČR:

Image
Image
Image